Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Jeszcze"

Translations of "Jeszcze"

Q: How do you say this in English (UK)? Jeszcze żyję. I'm still alive, I live yet or I am living yet? I'm interested on different ways.
A: "I'm still living in Poland" na przykład 👍
Wtedy wydaje mi się to poprawne.
"I'm still living" w znaczeniu "I am still alive" wydaje mi się, że też mogłoby zaistnieć, ale nie mogę tego zagwarantować, lepiej zostać przy "alive", moim zdaniem. Tak jest bardziej naturalnie 😊
Na przykład na filmach, gdy ktoś jest nieprzytomny mogą zapytać "is he still alive?", tak mi się kojarzy.
Q: How do you say this in English (US)? Jeszcze nie
A: Check the question to view the answer
Q: How do you say this in English (US)? Jeszcze go nie ma. Jeszcze nie dotarł do pracy.
A: Cześć zobaczyłem twoje pytanie i odpowiedz jest bardzo łatwa
Jeszcze go nie ma po angielsku znaczy "He's still not here"
I jeszcze nie dotarł do pracy znaczy "He still hasn't arrived to work"
I hope I could help😄
Q: How do you say this in English (UK)? Jeszcze tego nie zrobiłeś?
A: Check the question to view the answer

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

Jeszcze

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures. We cannot guarantee that every answer is 100% accurate.