Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Cho"

The meaning of "Cho" in various phrases and sentences

Q: What does Hãy chỉ cho tôi từ "characteristic" mean?
A: Check the question to view the answer
Q: What does hãy cho tôi biết cách người anh mời nhau đi ăn mean?
A: Please tell me how you invite each other to eat. If it is a friend I would say "Do you fancy coming over for a meal?"
Q: What does Nếu có thể hãy cho tôi một niềm tin mean?
A: I want to job
Q: What does đóng góp cho tập thể mean?
A: “ contribute to community “

Example sentences using "Cho"

Q: Please show me example sentences with hãy chỉ tôi đặt ví dụ cho từ most .
A: Most people in my school are tall.
Most of my clothes are black.
Most women prefer to cook than clean.
Mostly boys play games at my work.
Most of the time, I like to eat.
Q: Please show me example sentences with cách bạn nói : tôi không biết , bạn có thể chỉ cho mình được không “ trong tiếng anh nhiw thế nào.
A: Check the question to view the answer
Q: Please show me example sentences with bạn có thể chỉ cho tôi cách phát âm câu What's the matter?? .
A: Check the question to view the answer
Q: Please show me example sentences with hãy chỉ cho tôi học từ vựng với.
A: please tell me how to learn new vocabulary properly.

Synonyms of "Cho" and their differences

Q: What is the difference between Can I and I can tôi không biết dùng như thế nào cho đúng ?
A: Can I ... is a question.
For example: Can I have a glass of water?

I can ... is a statement (about what you can do).
For example: I can play piano.

Translations of "Cho"

Q: How do you say this in English (US)? Bạn có thể chỉ đường cho tôi được không?
A: Can you show me the way ?
Please show me the way
Q: How do you say this in English (US)? "Cho tôi gửi cuốn sách nayg cho anh ấy"
A: Let me send this book to him.
Q: How do you say this in English (US)? tội cho cô gái ấy
A: Poor her
Q: How do you say this in English (US)? tôi cần động lực cho việc học toán nhưng thật khó để tìm ra
A: i need motivation for learning math but it really hard to find out
Q: How do you say this in English (US)? con đừng cho vào miệng ngậm vì nó bẩn lắm
A: It’s dirty so don’t put it into your mouth

Other questions about "Cho"

Q: Hãy chỉ cho tôi cách nói tiếng anh giỏi
A: em có thể thử nghe 'Pet' và 'Cat trên youtube, hoàn toàn miễn phí và giúp em trau dồi thêm kĩ năng nghe nữa
Q: hãy cho tôi lời khuyên từ giọng nói does this sound natural?
A: phát âm chưa đúng
Q: Please show me how to pronounce hãy chỉ cho tôi cách học tốt tiếng anh.
please !.
A: Để tăng vốn từ, mình chia sẻ với bạn ứng dụng học từ Vựng Flashcard tiếng Anh kèm hình ảnh rất hay. Có kèm cả phát âm Anh-Anh (Cambridge) và Anh-Mỹ (Oxford). Nếu bạn dùng Android thì tải về dùng thử nhé: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.datnguyenbinh.magicflashcard
Q: cho tôi hỏi sắp xếp câu này đúng chưa? " What are you going to when are you go on holiday?
A: Thật ra sắp xếp câu chả có cách gì, cái chính là bạn phải thuộc cấu trúc câu đã (Chủ ngữ + Vị ngữ + Tân ngữ). Các từ như should, can, would,...... là modal verb như bạn vừa hỏi trên. Nó luôn đứng trước động từ chính và động từ chính đứng sau luôn ở dạng nguyên thể ( Vd : They should clean the car). Về cấu trúc các thì thì bạn thuộc đã, rồi học sâu hơn bạn thêm mắm them muối vào là ok.
Nó chả có bí quyết gì, chỉ cần bạn nhớ và áp dụng đúng thì bạn sẽ được điểm cao.
( Mà điểm quan trọng gì, nhưng nó vẫn sẽ đánh giá quá trình học tập của bạn đó. Good luck !)
Q: Please show me how to pronounce Hãy chỉ cho tôi cách phát âm chữ ngựa vằn trong tiếng Anh thật chuẩn.
A: Check the question to view the answer

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

cho

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures. We cannot guarantee that every answer is 100% accurate.

Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions