Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Cunt"

 • The meaning of "Cunt" in various phrases and sentences

  1. Meanings of words and phrases
  2. The dictionary definition is accurate. However the word is often used as a derogatory term to describe a woman. However, it is considered a very hateful word in the English language so I do not recommend using it.

  1. Meanings of words and phrases
  2. It's a very derogatory term to describe female genitalia.

  1. Meanings of words and phrases
  2. Vulgar way to refer to a woman's gentiles. Usually used to insult others. More commonly used in the UK and Australia.

  1. Meanings of words and phrases
  2. it's arguably the strongest swear word in the English language. it's technical meaning is a degrading term for the vagina but it is more commonly used as a replacement for 'idiot/rude person' it's highly offensive and taboo though, i wouldn't suggest saying it casually. it's only really appropriate when you're in a very heated fight or when saying it jokingly with very close friends.

  1. Meanings of words and phrases
  2. Laken's answer is good. Please try to avoid this word if at all possible. To my ears, it's one of the ugliest words in the English language. Some curse words are more lighthearted and can make you laugh. But for me, this isn't one of them.

 • Example sentences using "Cunt"

  1. Example sentences
  2. Do not use this word! This is one of the worst words in English. It is used for women. You are a c***. Never say this. Never.

 • Synonyms of "Cunt" and their differences

  1. Similar words
  2. There is more emphasis on the A in can’t. Although cunt is also pronounced as such, normally the U is not pronounced with emphasis

  1. Similar words
  2. Well they are both swear words and derogatory things to say about women. They are really really bad, so I wouldn't say them ever.

 • Translations of "Cunt"

  1. Translations
  2. Check the question to view the answer

  1. Translations
  2. Check the question to view the answer

  1. Translations
  2. Cunt is a bad word 😬

  1. Translations
  2. Cunt is a bad word, usually meant to offend. Talks mostly about men similar to douchebag or mean

  1. Translations
  2. It's a vulgar way to say "womans genitals." It is not a nice work to say (:

 • Other questions about "Cunt"

  1. Other types of questions
  2. The first one is cunt, the second one is can't

  1. Other types of questions
  2. One of your words is one of the rudest words in English. I suggest that you refer to a talking dictionary, as I would rather not post a recording of myself saying it. Can't -> https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cant?q=can%2527t The other word -> https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cunt

  1. Other types of questions
  2. Britanya'da konuşulan aksanlar söz konusu olduğunda "can't" ve "cunt" kulağa hemen hemen aynı şekilde gelir. Aralarındaki en belirgin fark "cunt" söylendiğinde kısa kesilirken "can't" biraz daha uzun seslendirilir. Türkçe okuyormuş gibi örneklendirecek olursak: cunt = kant ( t harfi çok keskin, kısa ve sert ) can't = kaant ya da kağnt (nadir de olsa kimi zaman hızlı konuşmalarda sadece kan' şeklinde de söylenir) Bunların yanında evrensel manada yaygın ingilizce aksanlar göz önüne alındığında, yani Britanya, Avustralya, Yeni Zellanda dışındaki ülkelerde konuşulan ingilizce aksanlara bakacak olursak. Amerika'da kullanılar aksan türlerinin daha yaygın olduğunu görürüz. Başka bir değişle biz Amerikan aksanı diyoruz ama aslında bir tane Amerikan aksanı yok. Neyse konudan saptım. Demem o ki: yukarıda bahsettiğim ülkeler dışında Amerikan aksanı yaygın kullanıldığından "cunt" ve "can't" arasındaki telaffuz farklı daha belirginleşmekte. Misal Almanya'yı ziyaret ediyorsun diyelim, duyacağın aksan bir Amerikan aksanı türevi olacak ve telaffuz şekli (Türkçe gibi okursak) şu şekilde olacaktır: cunt = kant can't = kent P.S.: Cunt kelimesi Amerika'da çok ağır küfür kabul edilir. O yüzden yaygın kullanılmaz. Amerikan aksanında kelimenin telaffuzunun değiştirilmiş olmasıda ondan denilmekte. Sınıflandıracak olursak: Amerika'da ve Kanada'da cunt: Çok ağır küfür İngiltere'de: Hala yaygın. Eş doş arasında kabul görüyor. Sosyal sınıfa göre değişiklik gösteriyor. İrlanda ve İskoçya'da: Hemen hemen İngiltere ile aynı denilebilir ama kulakları duymaya hafif daha alışkın. Avustralya: Çok sık kullanılıyor. O kadar ki manasını/etkisini kaybetmiş bir küfür. Tabiki haberlerde duymazsın ama herhalde dünya üzerinde İngilizce konuşan milletler arasında bu kelimeyi en sık kullananlar Avustralya'lılar olsa gerek.

  1. Other types of questions
  2. I think cunt is mostly used in British english and its a curse word,when someone is behaving like an absolute idiot.

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

Words similar to cunt

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures. We cannot guarantee that every answer is 100% accurate.