Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Czasem"

 • Similar words to "Czasem" and their differences

  1. Similar words
  2. Past simple dotyczy wydarzeń w przeszłości, nie będących powiązane z teraźniejszością Present perfect to czas zaprzeszły, dotyczy wydarzeń w niedalekiej przeszłości i/lub mających wpływ na teraźniejszość. Przykłady: I studied today - to zdanie mówi, że uczyłeś/łaś się dziś i już nie będziesz tego robić I have studied today - uczyłeś/łaś się dzisiaj i jeszcze będziesz/może będziesz to robić. She broke with him. - mówisz tylko o fakcie, że to się stało i upłynął pewien czas She has broken with him, that's why he is so depressed. - to wydarzenie stało się niedawno i ma wpływ na teraźniejszość

  1. Similar words
  2. Present Simple to czas teraźniejszy kiedy mówisz o regularnych czynnościach. W 3 osobie dodajesz s albo es do czasownika. np. He watches TV every day Past Simple to czas przeszły, dodajesz ed do czasownika regularnego np. He watched TV last night.

 • Other questions about "Czasem"

  1. Other types of questions
  2. Going to używasz, gdy jesteś wręcz pewny, że coś będziesz robić. To samo jest z czasem PC, lecz gdy jest to pewne, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość. Future simple używasz ogólnie. Wraz z używaniem zobaczysz różnicę i wyczujesz. Keep learning!

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

Words similar to czasem

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures. We cannot guarantee that every answer is 100% accurate.