Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Nhanh"

Example sentences using "Nhanh"

Q: Please show me example sentences with Muốn học từ ngữ nhanh chóng nên làm gì.
A: I want to learn vocabulary quickly.
Learning vocabulary fast is what I really need right now.
I want to study vocabulary as soon as possible.
Đại loại thế chứ mình k give example quá sát nghĩa Việt :))
Q: Please show me example sentences with nhanh lên đi bạn.
A: Check the question to view the answer

Translations of "Nhanh"

Q: How do you say this in English (US)? cuộc sống ở thành phố nhanh và phức tạp trong khi cuộc sống ở nông thôn rất đơn giản và thoải mái. sống ở thành phố thuận tiện hơn vì nó có nhiều thiết bị hiện đại, nhiều trung tâm giải trí và bệnh viện.
A: Translates in English to something like this...

City life is fast and complex while rural life is simple and comfortable. Living in the city is more convenient because it has modern equipment, many entertainment centers and hospitals.
Q: How do you say this in English (US)? nhanh lên
A: Hurry up
Q: How do you say this in English (US)? Thị trường chứng khoán đang tăng điểm nhanh chóng và là một kênh đầu tư tốt
A: The stock market is growing quickly and therefore a good investment option.
Q: How do you say this in English (US)? Tàu lửa đang chạy rất nhanh trên đường ray
A: “The train is running very fast on the tracks”
Q: How do you say this in English (US)? nhanh lên
A: Check the question to view the answer

Other questions about "Nhanh"

Q: cách đọc nhanh tiếng Anh như thế nào
A: practice!!
Q: hãy chỉ tôi cách học tiếng nhật nhanh nhât đươc không
A: Check the question to view the answer

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

nhanh

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures. We cannot guarantee that every answer is 100% accurate.

Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions