Native language

Vietnamese Fluent

Country or region they know well
Vietnam
Countries and regions of interest
Japan
Self-introduction
Xin chào mọi người!!!
Tôi tên là Thạch và tôi đến từ Việt Nam. Hiện tại tôi đang rất hứng thú với tiếng Nhật, rất mong có được sự giúp đỡ từ mọi người. Xin cảm ơn! ❤️❤️❤️