Native language

English (US) Fluent

Country or region they know well
Philippines
Countries and regions of interest
China , Japan , Spain
Self-introduction
Hello! Kamusta! I’d say I’m good in speaking English ever since I was 3 and would like to know more about the east asian languages. Sa mga kababayan kong Pilipino, dito po ako nakatira at isinilang sa Pilipinas kaya ito narin nakasanayan ko, gusto kong matuto ng mga lenguahe mula sa silangang bahagi ng Asya para makipag-usap ako sa kanila ng maayos. And for all the Koreans, Chinese, and Japanese, you can expect me to answer questions in less than a day 😊.