Native languages

English (US) Fluent

Filipino Near fluent

Country or region they know well
United States
Countries and regions of interest
Mexico , Philippines
Self-introduction
Filipino-Amerikano ako. Gusto kong matutunan ang Tagalog at Ibanag kasi hindi naturuan ng mga magulang ko yung dalawang lengguwahe. Gusto kong kumonekta sa aking kultura.

Gusto kong matutuhan ang mga lenggwaheng:
- Espanyol/Kastila
- Italyano
- Ibanag