MCG1402

Response rate:

Quick Point(s)

stop watch
Lvl. 29

Native language Quality Point(s)

English (US) Fluent
952 Pts
Top 0.93%
Filipino Fluent
479 Pts
Top 0.47%

Native languages

  • Filipino Fluent
  • English (US) Fluent

Languages of interest

  • Spanish (Spain)
  • Indonesian
  • Malay

Country or region they know well

United States

Countries and regions of interest

  • Spain
  • Indonesia

Self-introduction

Nothing much to know about me.

Hindi naman ako yung uri ng tao na mahilig makisalamuha sa iba.

I'm quite introverted.

But hopefully, nakakatulong ako sa pagbibigay kaalaman sa inyo tungkol sa wikang Filipino.

Au revoir!