Native languages

Filipino Fluent

English (US) Fluent

Country or region they know well
United States
Countries and regions of interest
Spain , Indonesia
Self-introduction
Nothing much to know about me.

Hindi naman ako yung uri ng tao na mahilig makisalamuha sa iba.

I'm quite introverted.

But hopefully, nakakatulong ako sa pagbibigay kaalaman sa inyo tungkol sa wikang Filipino.

Au revoir!