Native language

English (US) Fluent

Country or region they know well
United States
Countries and regions of interest
Denmark
Self-introduction
Jeg lærer dansk, men jeg har ikke meget erfaring med sproget i hverdags situationer