Native language

Swedish Fluent

Country or region they know well
Sweden
Countries and regions of interest
Japan
Self-introduction
hajimemashite.
Fernold Dan to moushimasu.
31 sai desu.
kazoku wa haha, imouto, sorekara 4hiki no neko desu.
Kyonen no shigatsu ni nihongo wo bekyou shihajimemashita, soshite watashi wa hito to nihongo de hanaseru you ni naritai desu.
douzo yoroshiku o-negai shimasu.