Questions where SaiKen has received likes

Missing thumb gray@2x
SaiKen
13 Nov 10:30 AM

Traditional Chinese (Taiwan) Simplified Chinese (China)
What does đậm đà mean?
4
Missing thumb gray@2x
SaiKen
07 Nov 09:19 AM

Traditional Chinese (Taiwan) Simplified Chinese (China)
What does có lời có lỗ mean?
5
Missing thumb gray@2x
SaiKen
10 Aug 09:21 AM

Traditional Chinese (Taiwan) Simplified Chinese (China)
Chào mọi người.
Mình là người Đài Loan.
Bản ngữ của mình là tiếng trung.
Mình cũng biết nói ti...
5
Missing thumb gray@2x
SaiKen
10 Aug 03:12 AM

Traditional Chinese (Taiwan) Simplified Chinese (China)
Chào mọi người.
Mình là người Đài Loan.
Bản ngữ của mình là tiếng trung.
Mình cũng biết nói ti...
5
Missing thumb gray@2x
SaiKen
03 Aug 12:08 PM

Traditional Chinese (Taiwan) Simplified Chinese (China)
Nói chung, Người Việt Nam làm nhân viên văn phòng, có nghỉ thứ bảy không.
26
Missing thumb gray@2x
SaiKen
01 Aug 02:48 PM

Traditional Chinese (Taiwan) Simplified Chinese (China)
Nói chung, Người Việt Nam làm nhân viên văn phòng, có nghỉ thứ bảy không.
26
Missing thumb gray@2x
SaiKen
29 Jul 11:42 AM

Traditional Chinese (Taiwan) Simplified Chinese (China)
Các bạn nói phòng tắm hay là nhà tắm vậy.
15
Missing thumb gray@2x
SaiKen
26 Jul 02:10 AM

Traditional Chinese (Taiwan) Simplified Chinese (China)
What does Ứớc gì mean?
7
Missing thumb gray@2x
SaiKen
25 Jul 12:06 PM

Traditional Chinese (Taiwan) Simplified Chinese (China)
What is the difference between thế nào and thì sao ?
4
Missing thumb gray@2x
SaiKen
10 Mar 2018

Traditional Chinese (Taiwan) Simplified Chinese (China)
What is the difference between Cố lên and Cố gắng lên ?
8