Native languages

English (UK) Fluent

German Fluent

Country or region they know well
Germany
Countries and regions of interest
Vietnam , Korea, Republic Of , Japan
Self-introduction
Hello, my name is Maria, I was born in Ukraine but live for 22 years in Germany now. Because of my husband I have started to learn Northern Vietnamese. Thank you for answering my questions :)

Xin chào, tên tôi là Maria và tôi từ đến Đức. Chồng tôi là lý do tại sao tôi muốn học tiếng Việt. (Bắc Việt) Cảm ơn các bạn đã trả lời câu hỏi của tôi! :)