Question
4 Dec 2018

  • Albanian
  • French (France)
Question about French (France)

How do you say this in French (France)? e pëlqej frengjishten dhe mendoj se i plotësoj kushtet e tjera

Answers
Read more comments

  • French (France) Near fluent
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions