Question
11 Dec 2018

English (US) Near fluent
Closed question
Question about Norwegian (bokmal)

Hva er riktig?
1.å bli dømt ut fra utseendet
2. å bli dømt etter utseendet

Answers