Question
11 Dec 2018

Vietnamese
Closed question
Question about Korean

How do you say this in Korean? bạn có thể kết bạn với tôi không?
tôi muốn học tiếng Hàn và nói chuyện với bạn hàng ngày

Answers
Read more comments

Korean