Question
11 Dec 2018

Vietnamese
Closed question
Question about English (US)

Tại sao mình khong thể ghi âm 1 phút như ban đầu? Mà mình chỉ có ghi âm được 10 s

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

English (US)

Vietnamese
Similar questions
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions