Question
11 Dec 2018

Closed question
Question about Vietnamese

What does Kiểm tra giúp chị bên mình có làm những loại bên dưới không chị. mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Korean

Korean

Vietnamese

Korean

Korean

Korean

Vietnamese

Vietnamese