Question
11 Dec 2018

Closed question
Question about Traditional Chinese (Taiwan)

Please show me how to pronounce Xin chào, tôi tên là Nguyễn Hùng, rất vui khi làm quen với bạn.

Answers
Read more comments

Traditional Chinese (Taiwan)

Traditional Chinese (Taiwan)