Question
11 Dec 2018

Closed question
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? Nếu tôi nói “mình muốn chết,” và cười, người Việt sẽ làm gì. Cái câu buồn cười hay buồn quá và chán nản. Một người Việt sẽ cưới hay nhìn ở tôi số phạn..... họ hỏi tôi khỏe 😂😂😂

Answers
Read more comments

Vietnamese

English (US)

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese