Question
12 Dec 2018

Closed question
Question about Vietnamese

What does Và thủ tục bôi trơn giấy tờ tốn nhiều chi phí anh ạ mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese