Question
12 Dec 2018

Closed question
Question about Norwegian (bokmal)

Spørsmål om "Pluskvamperfektum (Preteritum perfektum)"

Jeg har aldri sett "var blitt", altså, var med presens perfektum.
Er det samme som "har blitt"?

F.eks. De VAR blitt fraktet over fra England i syv store containere.
De HAR blitt fraktet over fra England i syv store containere.

Answers
Read more comments

English (UK) Norwegian (bokmal) Norwegian (nynorsk) Near fluent

Japanese

Japanese

English (UK) Norwegian (bokmal) Norwegian (nynorsk) Near fluent

Japanese

English (UK) Norwegian (bokmal) Norwegian (nynorsk) Near fluent

Japanese

English (UK) Norwegian (bokmal) Norwegian (nynorsk) Near fluent