Question
13 Dec 2018

Question about Japanese

How do you say this in Japanese?
--------------

What's the difference between :
- Kono hon wa muzukashiku arimasen
and
- Kono hon wa muzukashii nai desu

?

Thank you !

-----------------

Answers
Share this question
Read more comments

Japanese

French (France)

Japanese
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions