Question
13 Dec 2018

  • Japanese
  • Vietnamese
  • English (US)
  • Korean
Closed question
Question about Vietnamese

What does Anh phải thật khoẻ mạnh . Anh vui vẻ , hạnh phúc và yêu đời Em mới có thể yên tâm được em nhớ anh . hôm nay em đã ngủ và mơ thấy anh nằm bên em . Phải luôn luôn khoẻ mạnh nhé anh ! Mãi cảm ơn anh . mean?

Answers
Share this question
Read more comments

  • Vietnamese

  • Japanese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions