Question
13 Dec 2018

Closed question
Question about Vietnamese

What does Anh phải thật khoẻ mạnh . Anh vui vẻ , hạnh phúc và yêu đời Em mới có thể yên tâm được em nhớ anh . hôm nay em đã ngủ và mơ thấy anh nằm bên em . Phải luôn luôn khoẻ mạnh nhé anh ! Mãi cảm ơn anh . mean?

Answers
Share this question
Read more comments

Vietnamese

Japanese
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions