Question
21 Dec 2018

Closed question
Question about Vietnamese

Please show me how to pronounce Hãy luôn hiếu kính cha mẹ như Kinh Thánh khuyên,

họ yêu thương nuôi dạy ta lớn khôn nên người,

(https://www.jw.org/vi/an-pham/bai-hat/vui-mung-...)

.

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese