Question
21 Dec 2018

Closed question
Question about Vietnamese

Please show me how to pronounce thì Cha quý yêu, bao người xung quanh mến thương,

suốt trong đời của ta gần gũi Cha trên trời.

(https://www.jw.org/vi/an-pham/bai-hat/vui-mung-...)

.

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese