Question
21 Dec 2018

Closed question
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? Các bạn ơi. (những ngưòi mà học tiếng Hàn) Khi các bạn học tiếng Hàn, các bạn thấy cái nào khó nhất? Hay là câu nào khó nhất? Từ vựng nào khó nhất? Phát âm nào khó nhất? Cho tôi vài ví dụ nha.

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese