Question
21 Dec 2018

Closed question
Question about Traditional Chinese (Taiwan)

What does hiểu những gì anh nói , quan tâm anh , lo lắng cho anh những lúc anh cảm thấy buồn và cô đơn , nhưng e không làm được điều đó , em cảm thấy mình thật vô dụng mean?

Answers
Read more comments

Traditional Chinese (Taiwan)

Traditional Chinese (Taiwan)