Question
21 Dec 2018

Closed question
Question about Vietnamese

What does Em thật sự rất muốn ở bên cạnh anh chia sẽ với anh những lúc anh buồn , chăm sóc anh những lúc anh nhậu say , hiểu những gì anh nói , quan tâm anh , lo lắng cho anh những lúc anh cảm thấy buồn và cô đơn , mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese Near fluent

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Traditional Chinese (Taiwan)

Traditional Chinese (Taiwan)