Question
24 Dec 2018

  • Vietnamese
Question about Vietnamese

How do you say this in Vietnamese? cac bạn có thể đọc “chị nhặt rau rồi luộc, em nhặt rau luộc rồi” giúp với

Answers
Read more comments

  • Vietnamese
Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions