Question
24 Dec 2018

English (US) Near fluent
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? ‪Girls ingatan nyo yung mga lalaking nag eeffort para sa inyo kasi sa pagbalewala nyo sa kanila. Balang araw talagang mauubos na mga lalaking ganyan‬

Answers
Read more comments

English (US) Filipino
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions