Question
24 Dec 2018

  • English (US) Near fluent
  • Dutch
  • English (UK)
  • Estonian
Question about English (US)

How do you say this in English (US)? ‪Girls ingatan nyo yung mga lalaking nag eeffort para sa inyo kasi sa pagbalewala nyo sa kanila. Balang araw talagang mauubos na mga lalaking ganyan‬

Answers
Read more comments

  • English (US)
  • Filipino
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions