Question
24 Dec 2018

Question about Norwegian (bokmal)

Hvordan bøyer du ordet et øye?

Det fins flere muligheter som har gjort det vanskelig å lære det 😳

Answers
Read more comments

English (UK) Norwegian (bokmal) Norwegian (nynorsk) Near fluent

Norwegian (bokmal)

Finnish
Share this question
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions