Question
24 Dec 2018

  • Ukrainian
  • Ukrainian
  • Polish
  • Russian
Question about Polish

Uwydatniać się -- tego słowa używają?
Czy wyróżniać się? Kiedy człowiek wysuwa się na pierwszy plan.

Answers
Read more comments

  • Polish

  • Polish

  • Polish
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions