Question
25 Dec 2018

  • English (UK)
  • Afrikaans Near fluent
  • Dutch
  • Portuguese (Brazil)
  • Portuguese (Portugal)
Question about Spanish (Mexico)

How do you say this in Spanish (Mexico)? 《 Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz." "Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil."Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil! 》

[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions