Question
25 Dec 2018

 • English (US)
 • Swedish
 • French (France)
 • German
Question about Swedish

I följande förstår jag inte varför författaren skrivit "klara" och inte "klar". Jag förväntar mig att det skulle skrivas såhär: "...eftersom jag brukar börja skriva en bok trots att jag inte själv är riktigt klar med vad avsikten är." Har jag tolkat fel? Är "klara" en gammaldags form? Boken publicerades i 1940. (Den är "Kallocain" av Karin Boye.)

"Den bok jag nu sätter mig ner att skriva måste
verka meningslös på många – om jag alls vågar
tänka mig, att ”många” får läsa den – eftersom
jag alldeles självmant, utan någons order, börjar ett
sådant arbete och ändå inte själv är riktigt på det
klara med vad avsikten är."

Answers
Share this question
Read more comments

 • Swedish
 • English (US)

 • English (US)

 • Swedish
 • English (US)

 • Swedish

 • English (US)
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions