Question
31 Dec 2018

Closed question
Question about Vietnamese

What does các bạn rành tiếnh Anh cho mình hỏi dưới đoạn hội thoại bên dưới là cách đọc số tiền à?
three-ninety-nine là 3.99$ à? xin cảm ơn.
mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese