Question
31 Dec 2018

English (US)
Closed question
Question about Swedish

What does Kan det båta? mean?

context:
Ska man skratta eller gråta
Är den fjolårssnä som fallit?
Stänga in sig I sin kammare
Kan det båta?
Answers
Read more comments

Swedish