Question
31 Dec 2018

English (US)
Closed question
Question about Swedish

What does Skatan, hon gol och göken, han skratta' mean?

What does "skatan" mean?

Lyrics: Skatan, hon gol och göken, han skratta'
Ingenting var som det, kan du fatta
Vi var i paradislunden
Answers