Question
17 Jan 07:17 AM

English (US) Korean Near fluent
Closed question
Question about English (US)

What does Gabayan nyu po Ang aking Mga mahal Sa Buhay Dahil sila po Ang aking Tunay na Malaking Regalo Sa innyu aming Ama nasa taas ..Translate in English mean?

Answers

English (US)
0