Question
30 May 2019

Question about Swedish

Tycker du att det är något som låter onaturligt så rätta gärna det. Att endast välja (ut) "Unnatural", "A little unnatural", eller "I don't understand" hjälper inte. Tack på förhand.


Jag grät när min nya mamma flyttade in för jag ville inte ha någon ny mamma. Det kom tunga tankar om att det inte längre bara var jag och pappa. Jag ville ha min pappa för mig själv och jag trodde att pappan/min pappa hade övergett mig. Jag var inte egentligen redo för att släppa in en ny mamma i mitt och "pappas" liv. Jag brukade tvinga mig upp ur sängen för att spendera dagen med den nya mamman. Mina födelsedagar blev inte alltid lyckade heller. Det vill säga, de blev aldrig som jag tänkt mig. Direkt när jag kom på att det var min födelsedag och blev lycklig, kom jag också ihåg snabbt att den nya mamman bodde hos oss. Lyckan försvann snabbt och jag blev bekymrad och ledsen. Jag lyckades dock ta mig samman då/när jag öppnade presenterna. Inombords var jag mer än nöjd med presenterna men tanken om en "ny" mamma var fortfarande något jag inte riktigt önskat mig. Med andra ord/Det vill säga, jag ville inte att den glädje jag känt inombords skulle få synas utanpå. En gång fick jag en cykel och rullade in den i sovrummet. Jag blev dock kall och hjärtlös efter att jag fick reda på att den cykeln också var ifrån nya mamman. Jag tackade henne artigt men försökte inte visa hur glad jag egentligen blivit över cykeln. Så småningom var jag beredd på att ge henne en chans. Under vår lilla pratstund så kom vi varandra närmare. Det visade sig att hon inte alls var så hemsk som jag varit rädd för. Äntligen lyckades jag släppa på tveksamheten mot henne. Efteråt kunde jag känna den där känslan av trygghet som jag länge sökt efter/eftersökt.
does this sound natural?

Översättning:

I cried when my new mother moved in, because I didn't want any new mother. There were heavy thoughts that it was no longer just me and my dad. I wanted my dad to myself and thought my dad had abandoned me. I wasn't really ready to let in a new mother into me and my "dad's" life. I used to force myself out of bed to spend the day with my new mom. My birthdays were not always happy either. That is, they would never be as I would imagine them to be. Immediately whenever I would find out that it was my birthday and was happy, I also would quickly remember that my new mother lived with us. The happiness would disappear quickly and I would become worried and sad. However, I'd then manage to pull myself together while I'd open my gifts. Inside, I'd be more than happy with my gifts, but I still would never like the idea of a "new" mother. In other words, I didn’t want the joy I'd feel inside to be seen on the outside. I once got a bike and rolled it into my room but became cold and heartless after finding out that that bike came from the new mother. I thanked her politely but tried not to show how happy I really got over the bike. Eventually I was ready to give her a chance. During our little chat we became closer to each other. It turned out that she was not at all as horrible as I had thought. I finally managed to let go of my hesitation towards her. Afterwards, I was able to feel that feeling of security that I had long sought for.
Answers
Read more comments

English (US) French (France) Near fluent Swedish

English (US)

English (US)

English (US) French (France) Near fluent Swedish

English (US)

English (US) French (France) Near fluent Swedish

Swedish
Share this question
Recommended Questions