Question
5 Dec 2016

  • English (US)
  • Filipino
  • Japanese
Question about Japanese

What does Watashitachi no me ga atta toki... Watashi wa ima Hei no yo ni watashi wa kakete ita... Anata wa sono hito ni naru koto ga dekimasu... Anata ga sodesu ka? mean?

Answers
Read more comments

  • Japanese
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions