Question
21 Jul 02:29 PM

Traditional Chinese (Taiwan)
Closed question
Question about Vietnamese

What does Nếu cảm thấy mệt mỏi vì nắng vì sương Thì hãy về nhà vẫn còn có em thương mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese