Question
21 Jul 02:31 PM

Traditional Chinese (Taiwan)
Closed question
Question about Vietnamese

What does Tôi tin vợ tôi. Tôi thương con và vợ vậy nên tôi sẽ không bao giờ làm gì khiến vợ tôi buồn và làm những chuyện dại dột mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese Near fluent

Vietnamese
Newest Questions
Recommended Questions
Topic Questions