Question
21 Jul 04:49 PM

Closed question
Question about Vietnamese

What does Và họ không có năng lực truyền thông và hổ trợ pháp lý như em mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese