Question
22 Jul 06:31 AM

Closed question
Question about Vietnamese

What does Thanh xuân của anh giống như 1 phương trình , nếu k có e chắc chắn sẽ vô nghiệm mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Vietnamese Near fluent

Vietnamese

Vietnamese

Japanese Near fluent Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese