Question
22 Jul 05:37 PM

Closed question
Question about Norwegian (bokmal)

What does På et eller annet tidspunkt må du hjem, og det er lurt å gjøre nå. mean?

Answers