Question
02 Aug 09:38 AM

Closed question
Question about Vietnamese

What does Tôi tự dạy tôi rằng sống không trông chờ ai ngoài chính bản thân mình mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Japanese

Vietnamese

Japanese

Vietnamese

Japanese

Vietnamese