Question
02 Aug 09:55 AM

Closed question
Question about Vietnamese

What does Phó phát ngôn Bộ quốc phòng cho biết các quốc gia tham gia Bộ Tư lệnh liên hợp quốc được cử đến hỗ trợ quyền tự vệ cho Hàn Quốc dựa theo đề nghị của Seoul mean?

Answers
Read more comments

Vietnamese

Korean

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese