Question
02 Aug 02:03 PM

Closed question
Question about Traditional Chinese (Taiwan)

How do you say this in Traditional Chinese (Taiwan)? những từ sinh hoạt chẳng hạn như : tắm, giặt quần áo, xem phim, rửa bát, đi tiểu

Answers
Read more comments

Traditional Chinese (Taiwan)

Traditional Chinese (Taiwan)

Traditional Chinese (Taiwan)

Vietnamese

Vietnamese

Traditional Chinese (Taiwan)