English (US) Korean Near fluent

English (US) Spanish (Mexico) Near fluent

English (US) Mongolian Near fluent

Korean